Services

Field Testing

Hóa Dầu Mekong cung cấp dịch vụ field testing đáp ứng nhu cầu về sử dụng dầu nhớt cho từng doanh nghiệp, động cơ khác nhau, đảm bảo sự phù hợp với tình hình thực tế và hiệu suất cao nhất thông qua quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng.

Cung Cấp Nguyên Liệu

Mekong Petrochem rất tự hào là một trong những nhà phân phối các nguyên liệu dầu mỡ nhờn hàng đầu Việt Nam cho nhiều ngành nghề khác nhau.