Dầu hóa dẻo cao su màu RPO P-140 được sản xuất từ nhiều loại dầu khoáng gốc Aromatic ứng dụng cho công nghệ hóa dẻo làm mềm và kéo dãn các loại cao su màu trong ngành sản xuất vỏ ruột xe, phụ tùng ôtô, xe máy...

Dầu hóa dẻo cao su đa dụng Legarol được sản xuất từ nhiều loại dầu khoáng gốc Parafin ứng dụng cho công nghệ hóa dẻo làm mềm và kéo dân các loại cao su màu và cao su trắng (cao su thiên nhiên và nhân tạo), trong công nghệ mực in.