NEWS

Mekong Petrochem hợp tác chiến lược cùng SK Lubricants Hàn Quốc

Ngày 7/2/2020, Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong (Mekong Petrochemical JSC) Việt Nam và công ty SK Lubricants Hàn Quốc chính thức làm lễ ra mắt hợp tác, đánh đấu một bước tiến mới trong việc thúc đẩy kinh doanh giữa hai bên, nhằm đẩy mạnh đầu tư SK ZIC tại thị thường Việt Nam.

19/11/2020

Mekong Petrochem hợp tác chiến lược cùng SK Lubricants Hàn Quốc

Ngày 7/2/2020, Công Ty Cổ Phần Hóa Dầu Mekong (Mekong Petrochemical JSC) Việt Nam và công ty SK Lubricants Hàn Quốc chính thức làm lễ ra mắt hợp tác, đánh đấu một bước tiến mới trong việc thúc đẩy kinh doanh giữa hai bên, nhằm đẩy mạnh đầu tư SK ZIC tại thị thường Việt Nam.

19/11/2020