Dầu truyền nhiệt chất lượng cao Thermo-N được pha chế từ dầu gốc khoáng cao cấp, kết hợp phụ gia chuyên dùng, được thiết kế dùng trong các hệ thống truyền nhiệt công nghiệp và dân dụng.