VG 68 - Dầu Thủy Lực Đa Dụng

( Tiêu chuẩn kỹ thuật: VG 68, ISO 6743-4 HH | Bao bì: 18L
Thông tin sản phẩm:

Chia sẻ:

Ưu điểm sản phẩm

TÀI LIỆU CHUNG

Dầu Thủy Lực khác

Canary CS 46 là dầu thủy lực tốt dùng trong các hệ thống truyền động thủy lực của bơm cánh quạt, bơm chân không, các loại máy công cụ, cơ cấu lái... hoạt động trong điều kiện trung bình.

Canary CS 32 là dầu thủy lực tốt dùng trong các hệ thống truyền động thủy lực của bơm cánh quạt, bơm chân không, các loại máy công cụ, cơ cấu lái... hoạt động trong điều kiện trung bình.

Canary CS 68 là dầu thủy lực tốt dùng trong các hệ thống truyền động thủy lực của bơm cánh quạt, bơm chân không, các loại máy công cụ, cơ cấu lái... hoạt động trong điều kiện trung bình.