Tuyển dụng

Văn hóa / Giá trị cốt lõi con người ở Mekong PETROCHEM

VỚI MEKONG, CÔNG VIỆC LÀ ĐAM MÊ

Với phương châm xem nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất, Mekong Petrochem chia sẻ cơ hội phát triển sự nghiệp đến với tất cả người lao động.
Văn hóa tuyển dụng phần nào nói lên văn hóa doanh nghiệp và tính cách của cấp quản lý doanh nghiệp. Ấn tượng đầu tiên về cách hành xử chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp của bộ phận tuyển dụng và những người tham gia đón tiếp, phỏng vấn sẽ đọng lại khá lâu trong lòng ứng viên.
  • E – Effective (Hiệu quả):
    Hỗ trợ nhà tuyển dụng tìm đúng người, giúp ứng viên tìm đúng việc.
  • A – Acknowledge (Am hiểu):
    Thấu hiểu từng ứng viên và doanh nghiệp để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất.
  • T – Together (Đồng hành):
    Cùng sự phát triển của doanh nghiệp và ứng viên.

Định hướng phát triển con người

Phát triển con người một cách bền vững là mục tiêu của sự phát triển. Phát triển con người một cách bền vững là phát triển thường xuyên, liên tục và lâu dài mọi năng lực thể chất, tinh thần, trí tuệ, nhân cách con người – phát triển những năng lực bản chất nhất, những năng lực đang ở dưới dạng tiềm năng của con người nhằm làm phong phú thêm và ngày càng nâng cao hơn chất lượng cuộc sống của mỗi người cũng như của cả cộng đồng và qua đó, tạo động lực bền vững cho sự phát triển kinh tế – xã hội. Để phát triển con người một cách bền vững, cần phải tuân thủ quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện và cách tiếp cận đúng. Cách tiếp cận đúng đắn là cách tiếp cận quán triệt quan điểm coi con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển và xem xét con người trên quan điểm phát triển, quan điểm toàn diện.

Trích dẫn ý kiến của 1 số nhân viên tại MekonG

Trần Thanh Thảo
Trần Thanh Thảo:
MEKONG PETROCHEM, không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một tập thể vững mạnh.
"Mỗi ngày đến công ty là 1 ngày vui. Vào các dịp đặc biệt thì càng vui và hào hứng hơn. MEKONG PETROCHEM, không chỉ là nơi làm việc, mà còn hơn thế là nơi trải nghiệm, sự hòa nhập và tương trợ nhau, cùng nhau hợp sức để trở thành một tập thể vững mạnh."
Nộp đơn cho chúng tôi

Files in rar, zip, doc, pdf format, < 1MB