Canota HLP-Z là dầu tua bin cao cấp được pha chế từ các loại dầu gốc và các phụ gia đặc biệt để đạt được tính năng chống ô-xi hóa rất cao. Dùng để bôi trơn và làm mát các ổ đỡ và hộp số trong các tua-bin hơi nước, tua-bin khí, tua-bin nước và các thiết bị phụ trợ như hệ thống điều khiển tua-bin, hệ thống dầu làm kín...